Opleidingskalender

In onze opleidingskalender vindt u alle aankomende opleidingen die gepland staan bij KOVA BV. Voor een overzicht welke opleidingen wij aanbieden kunt informatie lezen in ons opleidingenoverzicht.

Alle opleidingen Informatie aanvragen

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden 1- daagse (VCA-VOL)

Duur: 1 dag

€ 230,00 Excl. BTW

De cursus heeft als doel de cursist op te leiden om veilig en verantwoord zijn werkzaamheden uit te (laten) voeren en het motiveren van medewerkers om veilig en verantwoord te werken.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
19 oktober
19 oktober Omgeving Arnhem
22 november
22 november Omgeving Arnhem
18 december
18 december Omgeving Arnhem

Over deze opleiding Inschrijven

Basisveiligheid 1-daags (VCA-B)

Duur: 1 dag

€ 230,00 Excl. BTW

Voor snelle leerlingen of voor het voorbereiden van de cursist op het (verlengings-)examen ‘VCA-B’.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
19 oktober
19 oktober Omgeving Arnhem
22 november
22 november Omgeving Arnhem
18 december
18 december Omgeving Arnhem

Over deze opleiding Inschrijven

Asbest herkennen

Duur: 1 dag

€ 229,00 Excl. BTW

Deze cursus is in principe geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
20 oktober
N.v.t Oosterbeek
11 december
N.v.t Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Asbest Verwijderaar 1 (DAV-1)

Duur: 2 dagen

€ 395,00 Excl. BTW

Na afloop van de cursus heeft de cursist voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om op een veilige manier onder toezicht van een DTA en begeleiding van een mentor de asbestwerkzaamheden te kunnen gaan leren conform het door het CCVD van ASCERT opgezette “spoorboekje”.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
23 oktober
24 oktober
27 oktober Papendrecht
6 november
7 november
10 november Oosterbeek
27 november
28 november
1 december Papendrecht
4 december
5 december
8 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Asbest Verwijderaar 2 (DAV-2)

Duur: 2 dagen

€ 395,00 Excl. BTW

Na afloop van de cursus heeft de cursist voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om op een veilige manier onder toezicht van een DTA de asbest te verwijderen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
25 oktober
26 oktober
27 oktober Papendrecht
8 november
9 november
10 november Oosterbeek
29 november
30 november
1 december Papendrecht
6 december
7 december
8 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Opfriscursus Asbestdeskundige SC 570 / DTA C

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

Een ieder die beroepsmatig met asbest te maken heeft, dient actuele kennis van zaken te hebben. Te meer omdat de wet- & regelgeving rond asbest nogal dynamisch is. Na het volgen van de cursus heeft de cursist de laatste update rond de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken en objecten, maar ook voor wat betreft de praktische toepassing van deze voorschriften en de handhaving hiervan.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
25 oktober
1 november
1 november Oosterbeek
8 december
15 december
20 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon (KVP)

Duur: 1 dag

€ 325,00 Excl. BTW

Bij bodemsaneringsprojecten moet een kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP) aanwezig zijn bij milieu kritische werkzaamheden. Hij of zij houdt toezicht op het naleven van de BRL7000-norm bij werkzaamheden die het saneringsresultaat kunnen beïnvloeden, zoals grondverzet in en van verontreinigde grond, het vaststellen van grenzen en het aanbrengen van systemen. Ook is de KVP aanwezig bij het werk rondom grond- en afvalstromen, zoals het vrijkomen van grond en afval, de aan- en afvoer en het verwerken ervan.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
30 oktober
30 oktober Bodegraven

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Deskundig Inventariseerder Asbest (hDIA)

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

Deskundig Inventariseerders Asbest dienen in het kader van de certificatieregeling SC 560 om de 3 jaar een nieuw certificaat te behalen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
31 oktober
7 november
13 november Papendrecht
30 november
7 december
13 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Veilig werken in Riolen (VWIR)

Duur: 2 dagen

€ 495,00 Excl. BTW

De cursist wordt de theoretische kennis en praktische vaardigheden bijgebracht om veilig en verantwoord in en om riolen en gemalen te kunnen werken.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
7 november
8 november
8 november Oosterbeek
12 december
13 december
13 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Bouwkunde voor inventariseerders (3 dagen)

Duur: 3 dagen

€ 950,00 Excl. BTW

Deze opleiding voorziet de deelnemers, na het behalen van het examen, van voldoende bouwkundige kennis om in een bestaand gebouw de constructie, toegepaste bouwmaterialen, afwerkingsmethoden te kunnen herkennen en beoordelen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
8 november
15 november, 22 november
22 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Veilig werken in Riolen (hVWIR)

Duur: 1 dag

€ 275,00 Excl. BTW

Het opfrissen van de theoretische kennis de praktische vaardigheden om veilig en verantwoord in en om riolen en gemalen te kunnen werken.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
9 november
9 november Oosterbeek
14 december
14 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Asbestdeskundige SC 570 voor gemeenten en overheid

Duur: 4 dagen

€ 995,00 Excl. BTW

Na het volgen van de cursus heeft de cursist een gedetailleerde kennis van de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken en objecten, maar ook voldoende praktijkkennis voor wat betreft de praktische toepassing van deze voorschriften en de handhaving hiervan.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
13 november
16 november, 20 november, 23 november
23 november Oosterbeek
11 december
14 december, 18 december, 19 december
19 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Duur: 5 dagen

€ 1.245,00 Excl. BTW

De cursist theoretisch en praktisch voorbereiden op het landelijk examen DTA SC 510. Hij kan daarna zelfstandig leiding geven aan en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
13 november
14 november, 15 november, 16 november, 17 november
27 november Oosterbeek
11 december
12 december, 13 december, 14 december, 15 december
20 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Asbestdeskundige SC 570 voor certificerende instellingen en bedrijven

Duur: 4 dagen

€ 995,00 Excl. BTW

Na het volgen van de cursus heeft de cursist een gedetailleerde kennis van de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken en objecten, maar ook voldoende praktijkkennis voor wat betreft de praktische toepassing van deze voorschriften hiervan.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
13 november
16 november, 20 november, 23 november
23 november Oosterbeek
11 december
14 december, 18 december, 19 december
19 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Leidinggevende Verontreinigde grond (DLP)

Duur: 3 dagen

€ 695,00 Excl. BTW

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
20 november
21 november
29 november Bodegraven

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Duur: 2 dagen

€ 490,00 Excl. BTW

De cursist theoretisch en praktisch voorbereiden op het landelijk examen DTA SC 510. Hij kan daarna zelfstandig leiding geven aan en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
21 november
22 november
27 november Oosterbeek
12 december
13 december
15 december Papendrecht
18 december
19 december
20 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Onafhankelijke en afhankelijke adembescherming

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

De cursist wordt opgeleid en intensief getraind in het gebruik van afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsapparatuur.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
21 november
22 november
22 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Veilig werken in verontreinigde grond en grondwater

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

Iedereen werkzaam in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dient praktische basiskennis te hebben om op een verantwoorde manier om te gaan met de mogelijke blootstellingsrisico’s. Indien dit niet is verkregen door ervaring kan de cursus Operationeel Medewerker hierin voorzien.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
22 november
22 november Bodegraven

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Duur: 5 dagen

€ 1295,00 Excl. BTW

Cursisten met geen tot geringe ervaring in de asbestbranche praktisch en theoretisch voorbereiden op het landelijk examen ‘DIA’. Men kan daarna zelfstandig uitvoering geven aan de functie als asbestonderzoeker.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
27 november
29 november, 1 december, 4 december, 6 december
13 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Asbest Acceptant (DAA)

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

Na afloop van deze instructie is de cursist voldoende voorgelicht om asbestwerkzaamheden uit te voeren die vallen onder risicoklasse 1.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
29 november
29 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Gasmeten EX-OX-TOX

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

Het opfrissen van de theoretische kennis en praktische vaardigheden van de cursisten, met als doel het verlengen van het certificaat met 3 jaar.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
30 november
30 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Gasmeten EX-OX-TOX

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

De cursist wordt opgeleid tot het zelfstandig uitvoeren van gas- en zuurstofmetingen, metingen van toxische stoffen en de interpretatie hiervan ten behoeve van het veilig stellen van de eigen werkplek

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
30 november
30 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Bouwkunde voor inventariseerders (Examentraining 1 dag)

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Deze opleiding voorziet de deelnemers, na het behalen van het examen, van voldoende bouwkundige kennis om in een bestaand gebouw de constructie, toegepaste bouwmaterialen, afwerkingsmethoden te kunnen herkennen en beoordelen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
8 december
N.v.t Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Deskundig Leidinggevende Projecten verontreinigde grond (hDLP)

Duur: 1 dag

€ 275,00 Excl. BTW

Het opfrissen en actualiseren van de kennis van bezitters van het certificaat ‘Deskundig Leidinggevende Projecten verontreinigde grond (DLP)’

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
13 december
13 december Bodegraven

Over deze opleiding Inschrijven

Eerstkomende opleiding

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden 1- daagse (VCA-VOL)

Schrijf je nu nog in!

19 okt. 2017

Wat doet KOVA

Kennis- en opleidingscentrum KOVA is een zelfstandige doorstart vanuit het faillissement van Best Opleidingen. KOVA wil dé opleider zijn voor het omgaan met gevaarlijke stoffen zoals asbest. Directeur Henk Onderstal is al jaren actief in deze opleidingswereld en wil de kennis en expertise van KOVA continu verbreden met actuele cursussen en opleidingen.

Meer over KOVA

asbest

Willekeurige opleiding

Asbestdeskundige SC 570 voor gemeenten en overheid

Bekijk opleidingen

Hulp nodig bij uw keuze?

We helpen je graag bij het maken van een juiste keuze. Laat je gegevens achter zodat wij contact kunnen opnemen.

Heb je nog geen keuze kunnen maken?

Naar onze opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze cursussen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Top