Opleidingskalender

In onze opleidingskalender vindt u alle aankomende opleidingen die gepland staan bij KOVA BV. Voor een overzicht welke opleidingen wij aanbieden, kunt informatie lezen in ons opleidingenoverzicht.

Alle opleidingen Informatie aanvragen

Deskundig Asbest Verwijderaar 1 (DAV-1)

Duur: 2 dagen

€ 395,00 Excl. BTW

Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om op een veilige manier onder toezicht van een DTA en begeleiding van een mentor de asbestwerkzaamheden te kunnen gaan leren conform het door het CCVD van ASCERT opgezette “spoorboekje”.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
3 december
4 december
7 december Oosterbeek
13 december
17 december
18 december Oosterbeek
7 januari
8 januari
11 januari Oosterbeek
4 februari
5 februari
8 februari Oosterbeek
4 maart
5 maart
8 maart Oosterbeek
1 april
2 april
5 april Oosterbeek
6 mei
7 mei
10 mei Oosterbeek
3 juni
4 juni
7 juni Oosterbeek
1 juli
2 juli
5 juli Oosterbeek
13 augustus
14 augustus
19 augustus Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Veilig werken in verontreinigde grond en grondwater

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

Iedereen werkzaam in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dient praktische basiskennis te hebben om op een verantwoorde manier om te gaan met de mogelijke blootstellingsrisico’s. Indien dit niet is verkregen door ervaring kan de opleiding Operationeel Medewerker hierin voorzien.

Eerstkomende cursus:

Deze opleiding is op aanvraag.

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Leidinggevende Verontreinigde grond (DLP)

Duur: 2 dagen

€ 695,00 Excl. BTW

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
20 november
27 november
27 november Bodegraven

Over deze opleiding Inschrijven

Nascholing Doelgericht communiceren (25 punten)

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Hoe zorg je ervoor dat de klant opvolging geeft aan de rapportages en jouw advies op de juiste waarde wordt geschat?

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
20 november
20 november Oosterbeek
14 december
14 december Oosterbeek
24 januari
24 januari Oosterbeek
11 april
11 april Oosterbeek
4 juli
4 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Asbest Verwijderaar 2 (DAV-2)

Duur: 2 dagen

€ 395,00 Excl. BTW

Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om op een veilige manier onder toezicht van een DTA de asbest te verwijderen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
21 november
22 november
23 november Oosterbeek
5 december
6 december
7 december Oosterbeek
14 december
17 december
18 december Oosterbeek
9 januari
10 januari
11 januari Oosterbeek
6 februari
7 februari
8 februari Oosterbeek
6 maart
7 maart
8 maart Oosterbeek
3 april
4 april
5 april Oosterbeek
8 mei
9 mei
10 mei Oosterbeek
5 juni
6 juni
7 juni Oosterbeek
3 juli
4 juli
5 juli Oosterbeek
15 augustus
16 augustus
19 augustus Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Gasmeten EX-OX-TOX

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

Het opfrissen van de theoretische kennis en praktische vaardigheden van de deelnemer, met als doel het verlengen van het certificaat met 3 jaar.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
21 november
21 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Gasmeten EX-OX-TOX

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

De deelnemer wordt opgeleid tot het zelfstandig uitvoeren van gas- en zuurstofmetingen, metingen van toxische stoffen en de interpretatie hiervan ten behoeve van het veilig stellen van de eigen werkplek

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
21 november
21 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Basisveiligheid 1-daags (VCA-B)

Duur: 1 dag

€ 230,00 Excl. BTW

Voor snelle leerlingen of voor het voorbereiden van de deelnemer op het (verlengings-)examen ‘VCA-B’.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
21 november
21 november Omgeving Oosterbeek
20 december
20 december Omgeving Oosterbeek
21 januari
21 januari Omgeving Oosterbeek
21 februari
21 februari Omgeving Oosterbeek
21 maart
21 maart Omgeving Oosterbeek
19 april
19 april Omgeving Oosterbeek
21 mei
21 mei Omgeving Oosterbeek
21 juni
21 juni Omgeving Oosterbeek
19 juli
19 juli Omgeving Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Nascholingsdag: Ratten academy (25 punten)

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Bij de Ratten academy leer je op een leuke en actieve wijze met vooral veel praktijkopdrachten vaardigheden om overlast van ratten op een professionele manier te voorkomen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
21 november
21 november Oosterbeek
19 december
19 december Oosterbeek
13 februari
13 februari Oosterbeek
17 april
17 april Oosterbeek
12 juni
12 juni Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden 1- daagse (VCA-VOL)

Duur: 1 dag

€ 230,00 Excl. BTW

De cursus heeft als doel de cursist op te leiden om veilig en verantwoord zijn werkzaamheden uit te (laten) voeren en het motiveren van medewerkers om veilig en verantwoord te werken.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
21 november
21 november Omgeving Oosterbeek
20 december
20 december Omgeving Oosterbeek
21 januari
21 januari Omgeving Oosterbeek
21 februari
21 februari Omgeving Oosterbeek
21 maart
21 maart Omgeving Oosterbeek
19 april
19 april Omgeving Oosterbeek
21 mei
21 mei Omgeving Oosterbeek
21 juni
21 juni Omgeving Oosterbeek
19 juli
19 juli Omgeving Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Nascholing Voedselveiligheid (25 punten)

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Het voorkomen van schade en besmetting van voedsel voor de consument vraagt om specialistische kennis. Alle facetten rondom voedselveiligheid komen deze nascholing aan bod.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
22 november
22 november Oosterbeek
11 december
11 december Oosterbeek
23 januari
23 januari Oosterbeek
20 maart
20 maart Oosterbeek
22 mei
22 mei Oosterbeek
17 juli
17 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Onafhankelijke en afhankelijke adembescherming

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

De deelnemer wordt opgeleid en intensief getraind in het gebruik van afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsapparatuur.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
26 november
27 november
27 november Oosterbeek
18 februari
19 februari
19 februari Oosterbeek
20 mei
21 mei
21 mei Oosterbeek
10 juli
11 juli
11 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Leerling Bestrijdingstechnicus (instap)

Duur: 1 dag

€ 265,00 Excl. BTW

Start je met werken in de plaagdierenbranche? Volg dan nu de opleiding Leerling Bestrijdingstechnicus (instap).

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
26 november
26 november Oosterbeek
12 februari
12 februari Oosterbeek
10 april
10 april Oosterbeek
8 mei
8 mei Oosterbeek
6 juni
6 juni Oosterbeek
10 juli
10 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Opfrisopleiding Asbestdeskundige SC 570 / DTA C

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

Een ieder die beroepsmatig met asbest te maken heeft, dient actuele kennis van zaken te hebben. Te meer omdat de wet- & regelgeving rond asbest nogal dynamisch is. Na het volgen van de opleiding heeft de deelnemer de laatste update rond de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken en objecten, maar ook voor wat betreft de praktische toepassing van deze voorschriften en de handhaving hiervan.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
27 november
28 november
28 november Oosterbeek
31 januari
7 februari
7 februari Oosterbeek
21 maart
28 maart
28 maart Oosterbeek
17 april
24 april
24 april Oosterbeek
22 mei
29 mei
29 mei Oosterbeek
27 juni
4 juli
4 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling onafhankelijke- en afhankelijke adembescherming

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Het opfrissen van de theoretische kennis en praktische vaardigheden voor het veilig kunnen omgaan met afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsapparatuur.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
28 november
28 november Oosterbeek
20 februari
20 februari Oosterbeek
22 mei
22 mei Oosterbeek
12 juli
12 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Veilig werken in Riolen (VWIR)

Duur: 2 dagen

€ 495,00 Excl. BTW

De deelnemer wordt de theoretische kennis en praktische vaardigheden bijgebracht om veilig en verantwoord in en om riolen en gemalen te kunnen werken.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
28 november
29 november
29 november Oosterbeek
5 februari
6 februari
6 februari Oosterbeek
26 maart
27 maart
27 maart Oosterbeek
4 juni
5 juni
5 juni Oosterbeek
27 augustus
28 augustus
28 augustus Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

IPM Just do it! (25 punten)

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Er wordt veel over IPM gesproken maar hoe pas je het nu daadwerkelijk toe in de dagelijkse praktijk?

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
29 november
29 november Oosterbeek
18 december
18 december Oosterbeek
10 januari
10 januari Oosterbeek
6 maart
6 maart Oosterbeek
1 mei
1 mei Oosterbeek
3 juli
3 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Deskundig Inventariseerder Asbest (hDIA)

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

Deskundig Inventariseerders Asbest dienen in het kader van de certificatieregeling SC 560 om de 3 jaar een nieuw certificaat te behalen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
29 november
4 december
17 december Oosterbeek
22 januari
29 januari
4 februari Oosterbeek
19 februari
26 februari
28 februari Oosterbeek
12 maart
19 april
25 maart Oosterbeek
16 april
23 april
25 april Oosterbeek
7 mei
14 mei
20 mei Oosterbeek
18 juni
25 juni
1 juli Oosterbeek
9 juli
16 juli
18 juli Oosterbeek
22 augustus
29 augustus
2 september Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Nascholingsdag: Gezondheid en plaagdieren (25 punten)

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Plaagdieren kunnen drager zijn en verspreider zijn van ziekten. Leer op een interactieve en praktijkgerichte wijze welke plaagdieren het zijn, welke gezondheidsrisico's zij met zich meebrengen en hoe je situaties kunt voorkomen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
30 november
30 november Oosterbeek
24 januari
24 januari Oosterbeek
28 maart
28 maart Oosterbeek
25 april
25 april Oosterbeek
20 juni
20 juni Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Veilig werken in Riolen (hVWIR)

Duur: 1 dag

€ 275,00 Excl. BTW

Het opfrissen van de theoretische kennis de praktische vaardigheden om veilig en verantwoord in en om riolen en gemalen te kunnen werken.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
30 november
30 november Oosterbeek
19 december
19 december Oosterbeek
7 februari
7 februari Oosterbeek
28 maart
28 maart Oosterbeek
6 juni
6 juni Oosterbeek
29 augustus
29 augustus Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Duur: 5 dagen

€ 995,00 Excl. BTW

Deelnemers met geen tot geringe ervaring in de asbestbranche praktisch en theoretisch voorbereiden op het landelijk examen ‘DIA’. Men kan daarna zelfstandig uitvoering geven aan de functie als asbestonderzoeker.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
3 december
5 december, 7 december, 10 december, 12 december
17 december Oosterbeek
21 januari
23 januari, 25 januari, 28 januari, 30 januari
4 februari Oosterbeek
11 maart
13 maart, 15 maart, 18 maart, 20 maart
25 maart Oosterbeek
6 mei
8 mei, 10 mei, 13 mei, 15 mei
20 mei Oosterbeek
17 juni
19 juni, 21 juni, 24 juni, 26 juni
1 juli Oosterbeek
21 augustus
23 augustus, 26 augustus, 28 augustus, 30 augustus
2 september Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Nascholing Hout specialist: unieke praktijklocatie (3 dagen/50 punten)

Duur: 3 dagen

€ 850,00 Excl. BTW

Op een unieke praktijklocatie leert u op een actieve manier alle aspecten rondom houtaantasters

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
4 december
11 december, 18 december
18 december Oosterbeek en Veenendaal
8 januari
15 januari, 22 januari
22 januari Oosterbeek en Veenendaal
2 april
9 april, 16 april
16 april Oosterbeek en Veenendaal
25 juni
2 juli, 9 juli
9 juli Oosterbeek en Veenendaal

Over deze opleiding Inschrijven

Asbestdeskundige SC 570

Duur: 4 dagen

€ 995,00 Excl. BTW

Na het volgen van de opleiding heeft de deelnemer een gedetailleerde kennis van de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken en objecten, maar ook voldoende praktijkkennis voor wat betreft de praktische toepassing van deze voorschriften en de handhaving hiervan.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
6 december
11 december, 13 december, 17 december
17 december Oosterbeek
8 januari
10 januari, 15 januari, 17 januari
17 januari Oosterbeek
25 februari
27 februari, 4 maart, 6 maart
6 maart Oosterbeek
2 april
4 april, 9 april, 11 april
11 april Oosterbeek
4 juni
6 juni, 11 juni, 13 juni
13 juni Oosterbeek
8 juli
10 juli, 15 juli, 17 juli
17 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Nascholing Biologische bestrijding AGRO markt

Duur: 1 dag

295,00 Excl. BTW

In deze nascholing wordt veel aandacht besteed aan breed scala aan biologische bestrijdingstechnieken geschikt voor zowel de AGRO markt als overige markten.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
6 december
6 december Oosterbeek
31 januari
31 januari Oosterbeek
27 maart
27 maart Oosterbeek
29 mei
29 mei Oosterbeek
26 juni
26 juni Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Duur: 5 dagen

€ 895,00 Excl. BTW

De deelnemer theoretisch en praktisch voorbereiden op het landelijk examen DTA SC 510. Hij kan daarna zelfstandig leiding geven aan en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
10 december
11 december, 12 december, 13 december, 14 december
20 december Oosterbeek
14 januari
15 januari, 16 januari, 17 januari, 18 januari
25 januari Oosterbeek
11 februari
12 februari, 13 februari, 14 februari, 15 februari
22 februari Oosterbeek
11 maart
12 maart, 13 maart, 14 maart, 15 maart
22 maart Oosterbeek
8 april
9 april, 10 april, 11 april, 12 april
18 april Oosterbeek
13 mei
14 mei, 15 mei, 16 mei, 17 mei
24 mei Oosterbeek
17 juni
18 juni, 19 juni, 20 juni, 21 juni
28 juni Oosterbeek
8 juli
9 juli, 10 juli, 11 juli, 12 juli
19 juli Oosterbeek
19 augustus
20 augustus, 21 augustus, 22 augustus, 23 augustus
30 augustus Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Asbest herkennen

Duur: 1 dag

€ 229,00 Excl. BTW

Deze opleiding is in principe geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
10 december
N.v.t Oosterbeek
14 januari
N.v.t Oosterbeek
11 februari
N.v.t Oosterbeek
11 maart
N.v.t Papendrecht
8 april
N.v.t Oosterbeek
13 mei
N.v.t Papendrecht
17 juni
N.v.t Oosterbeek
8 juli
N.v.t Oosterbeek
19 augustus
N.v.t Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Unieke nascholing bij Colbrand: Auditeren bij het heerlijkste broodbeleg, ontbijtgranen en limonadesiropen (25 punten)

Duur: 1 dag

350,00 Excl. BTW

Uniek in Nederland: een nascholingsdag bij een food producent op locatie.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
12 december
12 december Midden Nederland
10 april
10 april Midden Nederland
2 oktober
2 oktober Midden Nederland

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

De deelnemer theoretisch en praktisch voorbereiden op het landelijk examen DTA SC 510. Hij kan daarna zelfstandig leiding geven aan en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
18 december
19 december
20 december Oosterbeek
22 januari
23 januari
25 januari Oosterbeek
19 februari
20 februari
22 februari Oosterbeek
19 maart
20 maart
22 maart Oosterbeek
16 april
17 april
18 april Oosterbeek
21 mei
22 mei
24 mei Oosterbeek
25 juni
26 juni
28 juni Oosterbeek
16 juli
17 juli
19 juli Oosterbeek
27 augustus
28 augustus
30 augustus Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Nascholingsdag Hout basis (25 punten)

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

De nascholing hout basis is zeer geschikt voor mensen die hun basiskennis van hout en houtaantasters willen verfrissen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
8 januari
8 januari Oosterbeek
2 april
2 april Oosterbeek
25 juni
25 juni Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Asbest Acceptant (DAA)

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

Na afloop van deze instructie is de deelnemer voldoende voorgelicht om asbestwerkzaamheden uit te voeren die vallen onder risicoklasse 1.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
29 januari
29 januari Oosterbeek
27 maart
27 maart Oosterbeek
23 mei
23 mei Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Nascholing: Verantwoord en duurzaam beheersen van bruine ratten en muizen (25 punten)

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Werken volgens de IPM methode vraagt om alternatieve bestrijding. Leer op een interactieve en praktijkgerichte wijze welke methoden er zijn en hoe je dit toepast.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
21 februari
21 februari Oosterbeek
2 mei
2 mei Oosterbeek
27 juni
27 juni Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Bestrijdingstechnicus opleiding nieuwe stijl

Duur: 10 dagen

€ 2.350,00 Excl. BTW

De naam Bestrijdingstechnicus dekt eigenlijk niet meer de lading. Beter zou zijn: Specialist Plaagdierbeheersing.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
22 februari
1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart, 5 april, 12 april, 26 april, 3 mei
3 mei Oosterbeek
10 mei
17 mei, 24 mei, 7 juni, 14 juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli, 12 juli, 19 juli
19 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Eerstkomende opleiding

Deskundig Leidinggevende Verontreinigde grond (DLP)

Schrijf je nu nog in!

20 nov. 2018

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

adembescherming

Willekeurige opleiding

Onafhankelijke en afhankelijke adembescherming

Bekijk opleidingen

Hulp nodig bij uw keuze?

We helpen je graag bij het maken van een juiste keuze. Laat je gegevens achter zodat wij contact kunnen opnemen.

Heb je nog geen keuze kunnen maken?

Naar onze opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top