Opleidingskalender

In onze opleidingskalender vindt u alle aankomende opleidingen die gepland staan bij KOVA BV. Voor een overzicht welke opleidingen wij aanbieden, kunt informatie lezen in ons opleidingenoverzicht.

Alle opleidingen Informatie aanvragen

Deskundig Asbest Verwijderaar 2 (DAV-2)

Duur: 2 dagen

€ 395,00 Excl. BTW

Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om op een veilige manier onder toezicht van een DTA de asbest te verwijderen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
11 april
12 april
13 april Papendrecht
16 mei
17 mei
18 mei Oosterbeek
6 juni
7 juni
8 juni Papendrecht
4 juli
5 juli
6 juli Oosterbeek
16 augustus
17 augustus
20 augustus Papendrecht

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Asbest Verwijderaar 1 (DAV-1)

Duur: 2 dagen

€ 395,00 Excl. BTW

Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om op een veilige manier onder toezicht van een DTA en begeleiding van een mentor de asbestwerkzaamheden te kunnen gaan leren conform het door het CCVD van ASCERT opgezette “spoorboekje”.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
26 maart
27 maart
28 maart Oosterbeek
9 april
10 april
13 april Papendrecht
14 mei
15 mei
18 mei Oosterbeek
4 juni
5 juni
8 juni Papendrecht
2 juli
3 juli
6 juli Oosterbeek
14 augustus
15 augustus
20 augustus Papendrecht

Over deze opleiding Inschrijven

Veilig werken in Riolen (VWIR)

Duur: 2 dagen

€ 495,00 Excl. BTW

De deelnemer wordt de theoretische kennis en praktische vaardigheden bijgebracht om veilig en verantwoord in en om riolen en gemalen te kunnen werken.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
27 maart
28 maart
28 maart Oosterbeek
5 juni
6 juni
6 juni Oosterbeek
28 augustus
29 augustus
29 augustus Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Veilig werken in verontreinigde grond en grondwater

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

Iedereen werkzaam in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dient praktische basiskennis te hebben om op een verantwoorde manier om te gaan met de mogelijke blootstellingsrisico’s. Indien dit niet is verkregen door ervaring kan de opleiding Operationeel Medewerker hierin voorzien.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
28 maart
N.v.t Bodegraven
3 juli
N.v.t Bodegraven

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Veilig werken in Riolen (hVWIR)

Duur: 1 dag

€ 275,00 Excl. BTW

Het opfrissen van de theoretische kennis de praktische vaardigheden om veilig en verantwoord in en om riolen en gemalen te kunnen werken.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
29 maart
29 maart Oosterbeek
7 juni
7 juni Oosterbeek
30 augustus
30 augustus Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

De deelnemer theoretisch en praktisch voorbereiden op het landelijk examen DTA SC 510. Hij kan daarna zelfstandig leiding geven aan en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
3 april
5 april
9 april Papendrecht
23 april
24 april
25 april Oosterbeek
29 mei
30 mei
1 juni Oosterbeek
31 mei
1 juni
13 juni Papendrecht
19 juni
20 juni
22 juni Oosterbeek
17 juli
18 juli
19 juli Oosterbeek
28 augustus
29 augustus
31 augustus Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Duur: 5 dagen

€ 1295,00 Excl. BTW

Deelnemers met geen tot geringe ervaring in de asbestbranche praktisch en theoretisch voorbereiden op het landelijk examen ‘DIA’. Men kan daarna zelfstandig uitvoering geven aan de functie als asbestonderzoeker.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
4 april
6 april, 9 april, 11 april, 13 april
23 april Oosterbeek
28 mei
30 mei, 1 juni, 4 juni, 6 juni
11 juni Oosterbeek
2 juli
4 juli, 6 juli, 9 juli, 11 juli
16 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Leidinggevende Verontreinigde grond (DLP)

Duur: 2 dagen

€ 695,00 Excl. BTW

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
5 april
6 april
6 april Bodegraven
28 juni
29 juni
29 juni Bodegraven

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Deskundig Inventariseerder Asbest (hDIA)

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

Deskundig Inventariseerders Asbest dienen in het kader van de certificatieregeling SC 560 om de 3 jaar een nieuw certificaat te behalen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
12 april
19 april
23 april Oosterbeek
31 mei
7 juni
11 juni Oosterbeek
5 juli
12 juli
16 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Duur: 5 dagen

€ 1.295,00 nu tijdelijk € 895,00 Excl. BTW

De deelnemer theoretisch en praktisch voorbereiden op het landelijk examen DTA SC 510. Hij kan daarna zelfstandig leiding geven aan en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
16 april
17 april, 18 april, 19 april, 20 april
25 april Oosterbeek
22 mei
23 mei, 24 mei, 25 mei, 28 mei
13 juni Papendrecht
11 juni
12 juni, 13 juni, 14 juni, 15 juni
22 juni Oosterbeek
9 juli
10 juli, 11 juli, 12 juli, 13 juli
19 juli Oosterbeek
20 augustus
21 augustus, 22 augustus, 23 augustus, 24 augustus
31 augustus Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Asbest herkennen

Duur: 1 dag

€ 229,00 Excl. BTW

Deze opleiding is in principe geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
16 april
N.v.t Oosterbeek
22 mei
N.v.t Papendrecht
11 juni
N.v.t Oosterbeek
9 juli
N.v.t Oosterbeek
20 augustus
N.v.t Papendrecht

Over deze opleiding Inschrijven

Basisveiligheid 1-daags (VCA-B)

Duur: 1 dag

€ 230,00 Excl. BTW

Voor snelle leerlingen of voor het voorbereiden van de deelnemer op het (verlengings-)examen ‘VCA-B’.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
18 april
18 april Omgeving Oosterbeek
19 april
19 april Omgeving Papendrecht
9 mei
9 mei Omgeving Papendrecht
16 mei
16 mei Omgeving Oosterbeek
19 juni
19 juni Omgeving Papendrecht
20 juni
20 juni Omgeving Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden 1- daagse (VCA-VOL)

Duur: 1 dag

€ 230,00 Excl. BTW

De cursus heeft als doel de cursist op te leiden om veilig en verantwoord zijn werkzaamheden uit te (laten) voeren en het motiveren van medewerkers om veilig en verantwoord te werken.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
18 april
18 april Omgeving Oosterbeek
19 april
19 april Omgeving Papendrecht
9 mei
9 mei Omgeving Papendrecht
16 mei
16 mei Omgeving Oosterbeek
19 juni
19 juni Omgeving Papendrecht
20 juni
20 juni Omgeving Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Asbestdeskundige SC 570

Duur: 4 dagen

€ 995,00 Excl. BTW

Na het volgen van de opleiding heeft de deelnemer een gedetailleerde kennis van de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken en objecten, maar ook voldoende praktijkkennis voor wat betreft de praktische toepassing van deze voorschriften en de handhaving hiervan.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
24 april
26 april, 1 mei, 3 mei
3 mei Oosterbeek
12 juni
14 juni, 19 juni, 21 juni
21 juni Papendrecht
10 juli
13 juli, 16 juli, 17 juli
17 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Opfrisopleiding Asbestdeskundige SC 570 / DTA C

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

Een ieder die beroepsmatig met asbest te maken heeft, dient actuele kennis van zaken te hebben. Te meer omdat de wet- & regelgeving rond asbest nogal dynamisch is. Na het volgen van de opleiding heeft de deelnemer de laatste update rond de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken en objecten, maar ook voor wat betreft de praktische toepassing van deze voorschriften en de handhaving hiervan.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
24 april
1 mei
N.v.t Oosterbeek
18 juni
25 juni
N.v.t Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Asbest Acceptant (DAA)

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

Na afloop van deze instructie is de deelnemer voldoende voorgelicht om asbestwerkzaamheden uit te voeren die vallen onder risicoklasse 1.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
2 mei
2 mei Oosterbeek
27 juni
27 juni Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Onafhankelijke en afhankelijke adembescherming

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

De deelnemer wordt opgeleid en intensief getraind in het gebruik van afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsapparatuur.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
15 mei
16 mei
16 mei Oosterbeek
26 juni
27 juni
27 juni Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling onafhankelijke- en afhankelijke adembescherming

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Het opfrissen van de theoretische kennis en praktische vaardigheden voor het veilig kunnen omgaan met afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsapparatuur.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
17 mei
17 mei Oosterbeek
28 juni
28 juni Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Gasmeten EX-OX-TOX

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

Het opfrissen van de theoretische kennis en praktische vaardigheden van de deelnemer, met als doel het verlengen van het certificaat met 3 jaar.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
23 mei
23 mei Oosterbeek
3 juli
3 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Gasmeten EX-OX-TOX

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

De deelnemer wordt opgeleid tot het zelfstandig uitvoeren van gas- en zuurstofmetingen, metingen van toxische stoffen en de interpretatie hiervan ten behoeve van het veilig stellen van de eigen werkplek

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
23 mei
23 mei Oosterbeek
3 juli
3 juli Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Deskundig Leidinggevende Projecten verontreinigde grond (hDLP)

Duur: 1 dag

€ 275,00 Excl. BTW

Het opfrissen en actualiseren van de kennis van bezitters van het certificaat ‘Deskundig Leidinggevende Projecten verontreinigde grond (DLP)’

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
25 juni
25 juni Bodegraven

Over deze opleiding Inschrijven

Eerstkomende opleiding

Deskundig Asbest Verwijderaar 1 (DAV-1)

Schrijf je nu nog in!

26 mrt. 2018

Wat doet KOVA

Kennis- en opleidingscentrum KOVA wil dé opleider zijn voor het omgaan met gevaarlijke stoffen zoals asbest. Directeur Henk Onderstal is al jaren actief in deze opleidingswereld en wil de kennis en expertise van KOVA continu verbreden met actuele cursussen en opleidingen.

Meer over KOVA

asbest

Willekeurige opleiding

Asbest herkennen

Bekijk opleidingen

Hulp nodig bij uw keuze?

We helpen je graag bij het maken van een juiste keuze. Laat je gegevens achter zodat wij contact kunnen opnemen.

Heb je nog geen keuze kunnen maken?

Naar onze opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Top