Opleidingskalender

In onze opleidingskalender vindt u alle aankomende opleidingen die gepland staan bij KOVA BV. Voor een overzicht welke opleidingen wij aanbieden, kunt informatie lezen in ons opleidingenoverzicht.

Alle opleidingen Informatie aanvragen

Deskundig Asbest Verwijderaar 1 (DAV-1)

Duur: 2 dagen

€ 395,00 Excl. BTW

Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om op een veilige manier onder toezicht van een DTA en begeleiding van een mentor de asbestwerkzaamheden te kunnen gaan leren conform het door het CCVD van ASCERT opgezette “spoorboekje”.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
14 augustus
15 augustus
20 augustus Oosterbeek
3 september
4 september
7 september Oosterbeek
1 oktober
2 oktober
5 oktober Oosterbeek
29 oktober
30 oktober
2 november Oosterbeek
19 november
20 november
23 november Oosterbeek
3 december
4 december
7 december Oosterbeek
13 december
17 december
18 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Asbest Verwijderaar 2 (DAV-2)

Duur: 2 dagen

€ 395,00 Excl. BTW

Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden om op een veilige manier onder toezicht van een DTA de asbest te verwijderen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
16 augustus
17 augustus
20 augustus Oosterbeek
5 september
6 september
7 september Oosterbeek
3 oktober
4 oktober
5 oktober Oosterbeek
31 oktober
1 november
2 november Oosterbeek
21 november
22 november
23 november Oosterbeek
5 december
6 december
7 december Oosterbeek
14 december
17 december
18 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Duur: 5 dagen

€ 895,00 Excl. BTW

De deelnemer theoretisch en praktisch voorbereiden op het landelijk examen DTA SC 510. Hij kan daarna zelfstandig leiding geven aan en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
20 augustus
21 augustus, 22 augustus, 23 augustus, 24 augustus
31 augustus Oosterbeek
10 september
11 september, 12 september, 13 september, 14 september
21 september Oosterbeek
8 oktober
9 oktober, 10 oktober, 11 oktober, 12 oktober
19 oktober Oosterbeek
5 november
6 november, 7 november, 8 november, 9 november
16 november Oosterbeek
10 december
11 december, 12 december, 13 december, 14 december
20 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Basisveiligheid 1-daags (VCA-B)

Duur: 1 dag

€ 230,00 Excl. BTW

Voor snelle leerlingen of voor het voorbereiden van de deelnemer op het (verlengings-)examen ‘VCA-B’.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
20 augustus
20 augustus Omgeving Oosterbeek
20 september
20 september Omgeving Oosterbeek
18 oktober
18 oktober Omgeving Oosterbeek
21 november
21 november Omgeving Oosterbeek
20 december
20 december Omgeving Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Asbest herkennen

Duur: 1 dag

€ 229,00 Excl. BTW

Deze opleiding is in principe geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
20 augustus
N.v.t Oosterbeek
10 september
N.v.t Oosterbeek
8 oktober
N.v.t Oosterbeek
5 november
N.v.t Oosterbeek
10 december
N.v.t Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden 1- daagse (VCA-VOL)

Duur: 1 dag

€ 230,00 Excl. BTW

De cursus heeft als doel de cursist op te leiden om veilig en verantwoord zijn werkzaamheden uit te (laten) voeren en het motiveren van medewerkers om veilig en verantwoord te werken.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
20 augustus
20 augustus Omgeving Oosterbeek
20 september
20 september Omgeving Oosterbeek
18 oktober
18 oktober Omgeving Oosterbeek
21 november
21 november Omgeving Oosterbeek
20 december
20 december Omgeving Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Opfrisopleiding Asbestdeskundige SC 570 / DTA C

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

Een ieder die beroepsmatig met asbest te maken heeft, dient actuele kennis van zaken te hebben. Te meer omdat de wet- & regelgeving rond asbest nogal dynamisch is. Na het volgen van de opleiding heeft de deelnemer de laatste update rond de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken en objecten, maar ook voor wat betreft de praktische toepassing van deze voorschriften en de handhaving hiervan.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
27 augustus
30 augustus
30 augustus Oosterbeek
24 september
26 september
26 september Oosterbeek
17 oktober
24 oktober
24 oktober Oosterbeek
27 november
28 november
28 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

De deelnemer theoretisch en praktisch voorbereiden op het landelijk examen DTA SC 510. Hij kan daarna zelfstandig leiding geven aan en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
28 augustus
29 augustus
31 augustus Oosterbeek
18 september
19 september
21 september Oosterbeek
16 oktober
17 oktober
19 oktober Oosterbeek
13 november
14 november
16 november Oosterbeek
18 december
19 december
20 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Veilig werken in Riolen (VWIR)

Duur: 2 dagen

€ 495,00 Excl. BTW

De deelnemer wordt de theoretische kennis en praktische vaardigheden bijgebracht om veilig en verantwoord in en om riolen en gemalen te kunnen werken.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
28 augustus
29 augustus
29 augustus Oosterbeek
25 september
26 september
26 september Oosterbeek
30 oktober
31 oktober
31 oktober Oosterbeek
28 november
29 november
29 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Veilig werken in Riolen (hVWIR)

Duur: 1 dag

€ 275,00 Excl. BTW

Het opfrissen van de theoretische kennis de praktische vaardigheden om veilig en verantwoord in en om riolen en gemalen te kunnen werken.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
30 augustus
30 augustus Oosterbeek
27 september
27 september Oosterbeek
1 november
1 november Oosterbeek
30 november
30 november Oosterbeek
19 december
19 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Duur: 5 dagen

€ 1295,00 Excl. BTW

Deelnemers met geen tot geringe ervaring in de asbestbranche praktisch en theoretisch voorbereiden op het landelijk examen ‘DIA’. Men kan daarna zelfstandig uitvoering geven aan de functie als asbestonderzoeker.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
3 september
5 september, 7 september, 10 september, 12 september
17 september Oosterbeek
1 oktober
3 oktober, 5 oktober, 8 oktober, 10 oktober
15 oktober Oosterbeek
5 november
7 november, 9 november, 12 november, 14 november
19 november Oosterbeek
3 december
5 december, 7 december, 10 december, 12 december
17 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Deskundig Inventariseerder Asbest (hDIA)

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

Deskundig Inventariseerders Asbest dienen in het kader van de certificatieregeling SC 560 om de 3 jaar een nieuw certificaat te behalen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
6 september
13 september
17 september Oosterbeek
4 oktober
11 oktober
15 oktober Oosterbeek
8 november
15 november
19 november Oosterbeek
29 november
4 december
17 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Asbestdeskundige SC 570

Duur: 4 dagen

€ 995,00 Excl. BTW

Na het volgen van de opleiding heeft de deelnemer een gedetailleerde kennis van de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken en objecten, maar ook voldoende praktijkkennis voor wat betreft de praktische toepassing van deze voorschriften en de handhaving hiervan.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
18 september
20 september, 25 september, 27 september
27 september Oosterbeek
16 oktober
18 oktober, 23 oktober, 25 oktober
25 oktober Oosterbeek
13 november
16 november, 20 november, 22 november
22 november Oosterbeek
6 december
11 december, 13 december, 17 december
17 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Gasmeten EX-OX-TOX

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

Het opfrissen van de theoretische kennis en praktische vaardigheden van de deelnemer, met als doel het verlengen van het certificaat met 3 jaar.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
19 september
19 september Oosterbeek
21 november
21 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Gasmeten EX-OX-TOX

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

De deelnemer wordt opgeleid tot het zelfstandig uitvoeren van gas- en zuurstofmetingen, metingen van toxische stoffen en de interpretatie hiervan ten behoeve van het veilig stellen van de eigen werkplek

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
19 september
19 september Oosterbeek
21 november
21 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Asbest Acceptant (DAA)

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

Na afloop van deze instructie is de deelnemer voldoende voorgelicht om asbestwerkzaamheden uit te voeren die vallen onder risicoklasse 1.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
20 september
20 september Oosterbeek
15 november
15 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling Deskundig Leidinggevende Projecten verontreinigde grond (hDLP)

Duur: 1 dag

€ 275,00 Excl. BTW

Het opfrissen en actualiseren van de kennis van bezitters van het certificaat ‘Deskundig Leidinggevende Projecten verontreinigde grond (DLP)’

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
20 september
20 september Bodegraven
16 november
16 november Bodegraven

Over deze opleiding Inschrijven

IPM doen (25 punten)

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Er wordt veel over IPM gesproken maar hoe pas je het nu daadwerkelijk toe in de dagelijkse praktijk?

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
26 september
26 september Oosterbeek
14 november
14 november Oosterbeek
29 november
29 november Oosterbeek
18 december
18 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Nascholingsdag: Ratten academy (25 punten)

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Leer in 1 dag op een interactieve en praktijkgerichte wijze alles over ratten.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
27 september
27 september Oosterbeek
25 oktober
25 oktober Oosterbeek
21 november
21 november Oosterbeek
19 december
19 december Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Deskundig Leidinggevende Verontreinigde grond (DLP)

Duur: 3 dagen

€ 695,00 Excl. BTW

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
28 september
5 oktober, 12 oktober
12 oktober Bodegraven
23 november
30 november, 7 december
7 december Bodegraven

Over deze opleiding Inschrijven

Nascholing: Verantwoord en duurzaam beheersen van bruine ratten en muizen (25 punten)

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Werken volgens de IPM methode vraagt om alternatieve bestrijding. Leer in 1 dag op een interactieve en praktijkgerichte wijze welke methoden er zijn en hoe je dit toepast.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
28 september
28 september Oosterbeek
18 oktober
18 oktober Oosterbeek
6 november
6 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Leerling Bestrijdingstechnicus (instap)

Duur: 1 dag

€ 265,00 Excl. BTW

Start je met werken in de plaagdierenbranche? Volg dan nu de opleiding Leerling Bestrijdingstechnicus (instap).

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
1 oktober
1 oktober Oosterbeek
19 oktober
19 oktober Oosterbeek
8 november
8 november Oosterbeek
26 november
26 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Nascholingsdag: Gezondheid (25 punten)

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Plaagdieren kunnen drager zijn en verspreider zijn van ziekten. Leer op een interactieve en praktijkgerichte wijze welke plaagdieren het zijn, welke gezondheidsrisico's zij met zich meebrengen en hoe je situaties kunt voorkomen.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
2 oktober
2 oktober Oosterbeek
2 november
2 november Oosterbeek
30 november
30 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Onafhankelijke en afhankelijke adembescherming

Duur: 2 dagen

€ 525,00 Excl. BTW

De deelnemer wordt opgeleid en intensief getraind in het gebruik van afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsapparatuur.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
2 oktober
3 oktober
3 oktober Oosterbeek
26 november
27 november
27 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Herhaling onafhankelijke- en afhankelijke adembescherming

Duur: 1 dag

€ 295,00 Excl. BTW

Het opfrissen van de theoretische kennis en praktische vaardigheden voor het veilig kunnen omgaan met afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsapparatuur.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
4 oktober
4 oktober Oosterbeek
28 november
28 november Oosterbeek

Over deze opleiding Inschrijven

Veilig werken in verontreinigde grond en grondwater

Duur: 1 dag

€ 249,00 Excl. BTW

Iedereen werkzaam in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dient praktische basiskennis te hebben om op een verantwoorde manier om te gaan met de mogelijke blootstellingsrisico’s. Indien dit niet is verkregen door ervaring kan de opleiding Operationeel Medewerker hierin voorzien.

Eerstkomende cursus:

Planning Examen Locatie
19 november
N.v.t Bodegraven

Over deze opleiding Inschrijven

Eerstkomende opleiding

Deskundig Asbest Verwijderaar 1 (DAV-1)

Schrijf je nu nog in!

14 aug. 2018

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

asbest

Willekeurige opleiding

Deskundig Asbest Verwijderaar 1 (DAV-1)

Bekijk opleidingen

Hulp nodig bij uw keuze?

We helpen je graag bij het maken van een juiste keuze. Laat je gegevens achter zodat wij contact kunnen opnemen.

Heb je nog geen keuze kunnen maken?

Naar onze opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top